MELIORACJE

Oferujemy wszelkiego typu roboty melioracyjne. Wykonujemy prace w zakresie budowy grobli i wałów,odwodnienia terenu, remonty mostów, wykonastwo stawów,oczek wodnych oraz konserwacji zbiorników wodnych i kanałów.

Specjalizujemy się w konserwacji i obsłudze urządzeń melioracyjnych.

Na naszą pomoc zawsze można liczyć przy odwadnianiu budynków, posesji, domów jednorodzinnych, garaży, boisk i placów zabaw.

Projekty melioracyjne

Aby uzyskać jak największe zbiory plonów i upraw, mniejszym nakładem pracy, należy użyć technologii melioracji. Zabiegi techniczne Melioracji mają na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb.

Oferujemy projekty melioracyjne i obsługę inwestycji budownictwa wodnego, melioracyjnych, hydrotechnicznych i w zakresie inżynierii środowiska. 

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dokonując dokładnej analizy projektowej. Służymy fachowym doradztwem, wspólnie z klientem dokonujemy wyboru najlepszych rozwiązań technologicznych dla jego potrzeb, mając na uwadze optymalizację kosztów inwestycji.

Wykonujemy projekty techniczne melioracji .
owodnienia i drenaż

Owodnienia i drenaż

Profesjonalne usługi brukarskie
Wykonujemy zabiegi techniczne związane z owodnieniem i drenażem w oparciu o fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Zakres naszych usług obejmuje :

- owodnienia sadów
- owodnienia gruntów rolnych
- owodnienia budynków
- naprawa i budowa drenaży.

Owodnienie
to jeden z procesów melioracji, polegający na usunięciu nadmiaru wody w glebie. Wysoki poziom wód gruntowych może doprowadzić do np. zalewania piwnic lub fundamentów budynku/domu. Żeby temu zapobiec należy użyć techniki drenażu.

Drenaż to system odprowadzania wody, który pozwala na obniżenie poziomu wód gruntowych, co umożliwia bardziej efektywne wykorzystywanie gruntów. Zazwyczaj zabiegi drenażu wykonywane są wtedy gdy działka położona jest na terenie o wysokim poziomie wody gruntowej, szczególnie gdy grunt ma małą przepuszczalność. Odwodnienie odbywa się za pomocą sieci przewodów podziemnych (rur) ułożonych ze spadkiem, z otworami na całym obwodzie, do których przesiąka (wpływa) woda gruntowa. Przewody drenażowe zazwyczaj wykonane są z tworzyw sztucznych albo z ceramiki. Dzięki takiemu systemowi nadmiar wody z gruntu odprowadzamy w bezpieczną odległość, poza obszar naszego terenu/działki do np. stawów, jezior czy rowów odpływowych.

Konserwacja rzek

Specjalizujemy się w utrzymaniu i konserwacji koryt rzek, potoków, rowów i stawów. 

Wykonujemy:

- profesionalne udrażnianie koryt rzecznych
- regulacje rzek i potoków
- remonty umocnień skarp i brzegów
- budowa przepustów
- budowa mostów i remonty starych

Realizacje

Efekty to nasza mocna strona
hello world!
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram